Gold Mining & Gold Prospecting Facts

Badanie

Badanie złota jest złożonym procesem. Wymaga to znacznego czasu, zasobów finansowych i wiedzy fachowej w wielu dyscyplinach, takich jak geologia, geografia, chemia i inżynieria. Nawet wtedy prawdopodobieństwo odkrycia prowadzącego do rozwoju kopalni jest bardzo niskie. W rzeczywistości tylko około 10% globalnych złóż złota zawiera wystarczające złoto do kopalni. Po raz kolejny wiadomo o potencjalnym złożeniu i geologii lokalnej, ciało rudy można modelować i ocenić wykonalność.

Rozwój

Etap rozwojowy obejmuje planowanie i budowę projektu górniczego. Przedsiębiorstwa wydobywcze muszą uzyskać odpowiednie pozwolenia i licencje, zanim będą mogli rozpocząć budowę. Zwykle to potrwa kilka lat, chociaż może się to różnić w zależności od takich czynników, jak lokalizacja, wymagania prawne i potrzeby przetwarzania rudy. Budowa nie może ograniczać się do kopalni. Często firmy górnicze budują lokalną infrastrukturę i udogodnienia ułatwiające zarówno potrzeby logistyczne, jak i operacyjne, a także dobrobyt pracowników i społeczności.